La majoria de PIMES europees treballen amb la Xina, i la gran majoria dediquen recursos insuficients a formar els empleats que porten el dia a dia amb la Xina. 

La cultura xinesa és completament diferent de la nostra. Un xinès aborda els problemes de manera diferent, les seves prioritats i els seus processos mentals no són els mateixos que els d’un occidental. Les grans empreses americanes gasten milers de dòlars en cursos de formació (cross cultural exchange), per formar els seus empleats per treballar amb cultures diferents. Les empreses europees li donen molta menys importància, i això provoca ineficiències.

Empleats preparats perden el temps “barallant-se” amb treballadors xinesos, solucionant malentesos i problemes, canviant de proveïdor… en comptes de fer les coses a la manera xinesa i deixar que la relació flueixi.

 

p05